Uzman

Aile Danışmanı Yasemin GÜLTEKİN

Aile Danışmanı Yasemin GÜLTEKİN

Aile Danışmanı

(Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)

Aile Danışmanı Yasemin Ç. GÜLTEKİN, 2008 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Dumlupınar Üniversitesi’nde tamamladığı Pedagojik Formasyon eğitiminden sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Rehberlik Kursuna katılarak çeşitli özel kurumlarda Okul Psikolojik Danışmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2012 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden aldığı Aile Danışmanlığı sertifikası ile birlikte psikolojik danışmanlık konusunda kendini geliştirmeye devam etmiş Aile Danışmanlığı Eğitim ve Psikolojik Destek Derneğinin düzenlediği “Çocuk Değerlendirme Testleri” eğitimini alarak uygulayıcısı olmuştur. Aldığı bu eğitimler sayesinde alanda danışmanlık ve değerlendirme ihtiyacı olan pek çok aileye ve çocuğa değerlendirme ve uygulama yapma fırsatı yakalamıştır. İlkokul Düzeyinde Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuk, Çocuklar ve Şiddetsiz İletişim, Çocuklar ve Felsefe konuları ile yakından ilgilenmektedir. Öğretmen Ağı tarafından yaygınlaştırılmış pek çok psikolojik danışman ile birlikte, yaratıcı problem çözme metodolojisine uygun olarak tasarlanan “Yeni Döneme Uyum Kitapçığı”na katkı sunmuş ve bu programın çevrimiçi yaygınlaştırılması için Çocuklar İçin Online Sosyal Duygusal Beceri Destekleyici Oyunlar (Sos-Duy Kit)’ın atölye çalışmasına dönüşmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmuş, Üsküdar İlçe Milli Eğitim ve Bursa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün öğretmen geliştirme programlarında atölye yürütücüsü öğretmen olarak katkıda bulunmuştur. 

10 yılı aşlık süre çeşitli özel kurumlarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanı olarak görev yapmıştır.