Uzman

Uzman D. Merve GÖKSU TUNA

Uzman D. Merve GÖKSU TUNA

Merkez Müdürü & Meslek Elemanı

(Erken Çocuklukta Özel Eğitim Uzmanı)

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi lisans programını ve Zihin Engelliler Öğretmenliği yandal programını 2011 yılında bitirmiştir. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda, ve 2014-2016 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Bursiyer olarak görev yaptığı TÜBİTAK tarafından desteklenen Doğal Öğretim Projesi kapsamında Oregon Üniversitesi’nde erken müdahale uygulamalarına ilişkin gözlem yapmaya gitmiştir. Aynı projenin bir çıktısı olarak “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Doğal Öğretim Sürecine ilişkin Bakış Açılarının İncelenmesi” başlıklı yükseklisans teziyle Erken Çocuklukta Özel Eğitim Yükseklisans Programı’nı 2015’te tamamlamıştır. 2016-2019 yılları arasında Niğde Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2019 yılında araştırma görevliliğinden ayrılmıştır. Özel Eğitim alanında çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri, kitap bölümleri ve ulusal ve uluslararası kongrelerde sunduğu bildirileri bulunmaktadır. Araştırma ve uygulama ilgi alanları; ebeveyn-çocuk etkileşimi, söz öncesi dönem becerilerinin geliştirilmesi, erken dönem öz belirleme becerilerinin geliştirilmesi, kapsamlı erken müdahale hizmetleri ve kapsayıcılık konularını içermektedir. 2013 yılından itibaren aile temelli gerçekleştirdiği uygulamalara ilişkin İbrahim H. Diken’den ve Özlem Diken’den süpervizyon almaktadır. Anadolu Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Doktora Programı’na halen devam etmekte olup, tez dönemindedir. Tez konusu erken dönemde ebeveynlerin ebeveynleri desteklediği bir modelin geliştirilmesi ve etkililiğinin incelenmesini kapsamaktadır. Bu kapsamda Eskişehir Gelişim Vakfı tarafından gerçekleştirilen, Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Koza Ebeveynden Ebeveyne Destek Programının Geliştirilmesi projesinde koordinatör olarak çalışmaktadır