Uzman

Doç. Dr. Ramazan AKDOĞAN

Doç. Dr. Ramazan AKDOĞAN

Aile Danışmanı & Kurum DANIŞMANI

Psikolog/Aile Danışmanı (Psikososyal Destek Alan Sorumlusu)

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji lisans programından 1995 yılında mezun oldu. Askerliğini 1996-97 yıllarında psikolog yedey subay olarak İstanbul Gata Haydarpaşa Askeri Hastanesinde yaptı. Bu süreçte askerler ve ailelerine psikolojik hizmet sundu. Askerlik sonrasında bir yıl boyunca okul rehber öğretmeni olarak Eskişehir Çifteler Ş. Ercan Canavar Lisesinde çalıştı. 1999-2004 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri bölümünde psikolog olarak çalıştı. Bu görevinde her yaş grubundan psikiyatrik hastalara psikolojik hizmet verdi. 2005-2010 yıllarında Eskişehir Rehberlik ve Araştırma Merkezinde psikolog-rehber öğretmen olarak çalıştı. Bu görevinde engelli çocuklar ve ebeveynlerine psikolojik danışma hizmetinin yanısıra çeşitli psikolojik test ve değerlendirme çalışmaları yürüttü. 2010 yılında Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezine geçti ve burada üniversite öğrencilerine psikolojik danışma hizmeti verdi. Aynı üniversitede psikolojik danışma alanında 2007 yılında yüksek lisans 2012 yılında ise doktora derecesi aldı.2018 de ise aynı alanda doçent ünvanı aldı.2014 yılından beri Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsünde özel gereksiminli çocukların ebeveynlerine psikolojik danışma hizmetlerini koordine etmektedir. Meslek yaşamı boyunca anne baba tutumları, çocukların davranış problemleri, sınav kaygısı, ergenlik sorunları gibi bir çok konuda çeşitli seminerler vermiştir. Ayrıca yetersizlik duygusu, içgörü, yalnızlık ve kaygı gibi konular ile özel gereksinimli çocuk ebeveynlerinin psikolojik yaşantıları ve zorluklarıyla ilgili çeşitli makale, bildiri, kitap ve proje yürütücülüğü bulunmaktadır.

Doç. Dr. Ramazan AKDOĞAN hakkında detaylı bilgiler için tıklayınız...