Uzman

Dr. Öğr. Üyesi M. Bahadır AYAS

Dr. Öğr. Üyesi M. Bahadır AYAS

Kurum DANIŞMANI

(Özel Yetenekli Çocuklar Alan Uzmanı)

Dr. Öğretim Üyesi M. Bahadır Ayas Atatürk Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümünden 2001 yılında mezun olmuştur. Dr. Ayas, 2002-2011 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen çalışmıştır. 2007 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi Özel Yeteneklilerin Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programını 2010 yılında bitirerek uzmanlığını almıştır. 2012 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi Özel Yeteneklilerin Eğitimi Doktora programını 2017 yılında bitirerek doktor unvanını almıştır. 2011-2017 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak ataması yapılmıştır. 2017 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi Özel Yeteneklilerin Eğitimi ABD başkanı olarak çalışmaktadır. 2007 yılında Anadolu Üniversitesinde faaliyete geçirilen Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP)’te fen bilimleri öğretmeni, fen bilimleri alan koordinatörü, program geliştirme ve ölçme değerlendirme uzmanı olarak çeşitli görevlerde bulunmuş ve halen ÜYEP fen bilimleri eğitimlerinde ve eğitimci ve akademik danışman olarak görev yapmaktadır.

Özel yeteneklilerin eğitimleri ile ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde makaleler ve kitap bölümleri yazmış, ulusal ve uluslararası birçok projede uzman, danışman ve araştırmacı olarak görev almıştır. Dr. Ayas, özel yeteneklilerin eğitimlerinde farklılaştırma, program ve müfredat tasarımı, yaratıcılık eğitimi ve değerlendirilmesi, bilişsel değerlendirme konularında çalışmalarına devam etmektedir.