Uzman

Dr. Öğretim Üyesi Gözde TOMRİS

Dr. Öğretim Üyesi Gözde TOMRİS

Kurum DANIŞMANI

(Çocuk Gelişimi ve Erken Çocukluk Özel Eğitim Uzmanı-Gelişimsel Gerilik/Yetersizlik Alan Uzmanı)

2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi’nde Erken Çocuklukta Özel Eğitim yüksek lisans programına başlamış ve 2012 yılında programı başarıyla tamamlamıştır. 2019 yılında yine aynı üniversitede Zihin Engelliler Eğitimi Doktora Programından doktorasını almıştır. 2010-2017 yılları arasında Anadolu Üniversitesi bünyesinde Avrupa Birliği ve TÜBİTAK tarafından desteklenen çeşitli projelerde görev almıştır. 2013-2017 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Bu süreçte, 0-6 yaş arasında gelişimsel yetersizliği olan çocuk ve ailelerine yönelik bireysel ve grup eğitimleri, gelişimi değerlendirme ve izleme hizmeti vermiştir. Erken müdahale, erken çocuklukta özel eğitim, aile uygulamalı erken müdahale, aile eğitimi, nitelikli ebeveyn-çocuk etkileşimi, öğretmen niteliği, gelişimsel yetersizliği olan 0-6 yaş arasındaki çocuk ve aileleri ile ilgili konularda çalışmalar yürüten yazar 2017 yılından itibaren görevine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim bölümünde devam etmektedir. Erken Çocuklukta Müdahale Derneği kurucu üyesi ve Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği-OMEP Türkiye yönetim kurulu üyesi olarak dernek faaliyetlerinde yer almaktadır.

Dr. Öğretim Üyesi Gözde TOMRİS hakkında detaylı bilgiler için tıklayınız...