Makale

Doğal Öğretim

Doğal Öğretim

Doğal öğretim, çocuk için hedeflenen amaçların çocuğun günlük rutin ve aktivitelerine anlamlı bir şekilde gömülmesi yoluyla bu hedeflerin çocuğa kazandırılmasına yardım eden bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifade ile doğal öğretim; gerek özel gereksinimli olan veya risk grubunda yer alan gerekse normal gelişim gösteren tüm küçük çocukların beceriler kazanmasına ve kazanılan becerileri pekiştirmesine olanaklar sunan, öğretimin çocuğun günlük doğal yaşantısı içerisinde (okul ortamı için rutin, etkinlik ve geçişler, ev ortamı ve diğer doğal ortamlar) sunulduğu öğretimsel bir süreçtir.

Doğal öğretimin dört temel özelliği bulunmaktadır. Doğal öğretim sürecinde bu dört temel özelliğin uygulamalara yansıtılması öğretim sürecinin başarılı ve etkili olması için önemlidir.

1-Çocuğun liderliğinin ve ilgisinin izlenmesi

2-Rutin, etkinlik ve geçişlerin öğretim ortamı olarak kullanılması

3-Çevre ve davranışla doğal ve anlamlı bir ilişki içinde olan etkinlik, nesne ya da oyuncakların doğal pekiştireç olması

4-Genellemenin sağlanması: Öğretimin farklı ortamlarda, farklı durumlarda ve farklı bireylerle gerçekleştirilmesi

Detaylar için https://www.dogalogretimprojesi.com/