Makale

Pandemi Sürecinde Özel Gereksinimli Çocuğunuzun Psikolojik İhtiyaçları

Pandemi Sürecinde Özel Gereksinimli Çocuğunuzun Psikolojik İhtiyaçları

Pandemide Özel Gereksinimli Çocuğunuzun Psikolojik İhtiyaçları

 Tüm çocukların psikolojik ihtiyaçları vardır ve her çocuk uygun bir eğitim ve psikolojik desteği hak eder. Unutmayın! Özel gereksinimli bir çocuğun psikolojik ihtiyaçları ile normal gelişim gösteren akranlarının psikolojik ihtiyaçları birbirinin aynıdır.

 Çocuklarımızın psikolojik sağlığı akademik başarıları kadar önemlidir. Çünkü akademik başarı psikolojik sağlık olmadan elde edilemez. Bu nedenle pandeminin kendimizin ve çocuğumuzun yaşamında yarattığı aksaklıkları anlamakla işe başlamak gerekir.

 Öncelikle kendi hayatımızda pandemiyle birlikte nelerin değiştiğini anlayalım. Unutmayın kendinizi anlamadan ve kendinizi kabul etmeden çocuğunuzu anlayamazsınız!.

o Pandemiyle birlikte yaşamımız asla pandemi öncesi gibi kalmadı. Çok şey değişti. İçimizde geçmişe özlem devam etmesine rağmen ne yazık ki pandemiye uygun bir yaşam biçimini sürdürmek durumundayız.

o Sağlık açısından uzmanların önerileri doğrultusunda maske takmak, insanlarla mesafeli durmak ve hijyenimize dikkat etmek gibi alabileceğimiz önlemler var. Ancak psikolojik boyutuyla baktığımızda pandemiyle birlikte çoğumuz özgürlüğümüzün kısıtlandığını, belli bir alana sıkışmış olduğumuzu hissetmekteyiz.

o Hastalığın bize veya sevdiklerimize bulaşacağı korkusu yaşamaktayız.

o Bazılarımız işlerinde eskisi kadar verimli olamamaktayız.

o Çalışma koşullarımız değişti ve buna ayak uydurmanın zorluklarını yaşamaktayız.

o Sevdiklerimize, arkadaşlarımıza, ailemize rahatlıkla gidip gelemez olduk ve yalnızlaştık.

o Çocuklarımızın yaşamı değiştikçe ve bazı şeyler aksadıkça bizim hayatımız da daha fazla zor olmaya başladı…

 Çocuklarınıza psikolojik yönden destek olabilmek için pandeminin onlar üzerinde yarattığı zorlanlanmaları anlamaya çalışmalısınız. Peki pandemi onları nasıl etkilemiş olabilir? Aklınıza aşağıdaki noktaları getirin ve her birinin üzerinde düşünün!

o Çocukların okul ortamından ve öğretmenlerinden uzaklaşmalarına yol açtı. Bu durum çocuğun eğitim ihtiyaçlarının aksamasına neden oldu.

o Çocuklarımız pandemiyle birlikte okul ortamındaki oyun alanı ve arkadaşlarından mahrum kaldılar. Bu onları yanlızlaştırdı.

o Pandemide çocukların düzenli eğitim ortamından mahrum kalmaları öğrenmelerini geciktirdi veya bazı öğrenmelerin hiç gerçekleşmemesine neden oldu.

o Pandemi çocukların eve kapanmalarına neden oldu. Bu durum ise bir yandan çocuklar ile ebeveynlerinin daha fazla etkileşime geçmelerine yaradı. Ancak diğer taraftan uzun süreli bu birliktelik bazı aileler için hem çocuğun ebeveynine hem de ebeveynin çocuğuna tahammülünü azalttı. Ev içi çatışmaları artırdı.

o Pandemi çocukların eğitimsel ve gelişimsel ihtiyaçlarının büyük bölümünü ebeveynleri veya bakıcılarıyla evde karşılamak durumunda kalmalarına yol açtı. Bazı ebeveynler çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını çeşitli nedenlerle karşılayamadı. Bu ise yeni beceri kazanmanın önüne geçti. Hatta kazanılmış bazı becerilerin yitirilmesine yol açtı.

o Okuldan uzaklaşmayla birlikte öğretmen kontrolü zayıfladı. Bu da çocuğun kontrolsüz davranışlarda bulunmasına yol açtı. Bu durum aile yaşamınızı ve çocuğunuzun ihtiyaçlarını da biraz farklılaştırmış olabilir...

• Çocuğunuzun psikolojik zorlanmalarıyla ilgilenmeyi asla ertelemeyin! Tüm zorluklarına rağmen pandemi çocuğunuzun ihtiyaçlarının askıya alınmasını gerektirmez. Aksine ebeveynlerin daha fazla çabalamalarını gerektirir. Aşağıdaki noktalara dikkat ediniz!

o Pandemi hem sizin hem de çocuğunuz için yeni bir deneyim. Çocuğunuzun bu deneyimin içinde nasıl olduğuna dikkatinizi veriniz! Davranışlarını, konuşmalarını, tutumlarını anlamaya çalışınız!

o Çocuğunuzun pandemi öncesinden farklı olarak ortaya çıkan yeni problemleri var mı? Bunlar neler? Bu konuda sıkı bir gözlemci olun! Çünkü yeni durumlar yeni başa çıkma stratejileri gerektirebilir!

o Evde kalmayla ilişkili olarak ortaya çıkabilecek problemleri önlemek için daha fazla duyarlı ve ilgili olmalısınız! Evde neler yapıyor? Öncekine kıyasla durumu nasıl? Huzursuz mu? Sinirli mi? İçine mi kapandı? Problem davranışları mı var?

o Onu kendi haline bırakmamalısınız! İlgilenmeniz gereken tek şey pandemi nedeniyle ortaya çıkan yeni durumlar (sıkılma, çalışmak istememe, huysuzluk yapma, zamanını dolduramama vb.) değildir! Aynı zamanda pandemi öncesi durumları da göz ardı etmemelisiniz! Eski sorunlar hala devam ediyor olabilir!

o Öğretmeninizle iletişimi koparmamalısınız! Uzmanlardan görüş almaktan çekinmeyiniz!