Makale

Ruhsal ve Duygusal Bozukluk

Ruhsal ve Duygusal Bozukluk

Ruhsal ve duygusal bozukluklar çocuğun uyumunu ve işlevselliğini bozan psikolojik sağlık sorunlarıdır. Bu sorunlar hem çocuğun kendisinin hem de ailesinin yaşam kalitesini ciddi düzeyde bozabilmektedir. Çünkü ruhsal ve duygusal bozukluklar çocukların ev içindeki, okuldaki veya diğer sosyal alanlardaki uyumunu ve işlevselliğini bozmaktadır. Bu sorunlar aynı zamanda çocuğun kişilik gelişiminin sağlıklı biçimde ilerlemesinin önüne geçmekte ve onların akademik olarak da akranlarından geri kalmalarına yol açmaktadır.

Çocukluk çağındaki ruhsal ve duygusal bozukluklar oldukça çeşitlidir ve her birinin kendine özgü belirtileri bulunmaktadır. Çocuklar yaşları gereği bir psikolojik sorun yaşadıklarını ebeveynlerine veya diğer yetişkinlere sözel olarak anlatamazlar ancak çocuğun dikkatle gözlenmesi yoluyla onların bazı sorunlar yaşadıkları anlaşılabilir. Çocuğun her zaman olduğundan daha farklı davranması, aşırı hareketlilik veya tam tersi aşırı bir durgunluk içinde olması, huzursuzluk yaşaması, uyku veya iştahında bozulmaların olması, akranlarıyla çeşitli çatışmalar yaşaması, derse odaklanamaması, akademik başarısının düşmesi, ebeveynleriyle veya kardeşleriyle çeşitli çatışmalar yaşaması çocuğun ruhsal veya duygusal bir bozukluk yaşadığının göstergeleri olabilir.

Ruhsal ve duygusal bozukluklarda çocukların sergiledikleri tutum ve davranışlar ile çocuğun içinde bulunduğu yaş ve gelişim döneminin getirdiği özellikleri birbirinden ayırmak son derece önemlidir. Diğer bir ifadeyle bir davranışın gelişim döneminin özelliği mi yoksa bir bozukluğun sonucu mu olduğu doğru biçimde değerlendirilmelidir.

Çocukları normalin dışında davranış ve tutumlar içinde olduğunda anne babalar çoğu zaman bunu fark ederler. Bu noktada en doğru davranış bir uzman görüşü almak ve yapılması gerekenler konusunda gecikmeden harekete geçmektir. Çünkü ruhsal ve duygusal bozukluklara erken müdahale edilmediğinde yaş ilerledikçe sorunlar daha da karmaşıklaşmaktadır.