Makale

Tıbbi ve Eğitsel Tanılama

Tıbbi ve Eğitsel Tanılama

Tıbbi Tanı

Türkiye’de tanı koyma yetkisine sahip hekimler çocuk ruh sağlığı uzmanları ve çocuk nörologlarıdır. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların dış görünümlerinde herhangi bir farklılık yoktur; tanı gelişim testleri uygulanması, ebeveynlerle görüşme ve çocuğun gözlenmesiyle konur. Erken yaşta tanı konması, çocuğun özel eğitime erken başlaması açısından önem taşımaktadır.

Çocuk Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)

ÇÖZGER almak için, Özürlü Sağlık Kurulu bulunan bir hastaneye başvuru yapmanız gerekmektedir. Özürlü Sağlık Kurulu; genel cerrahi, iç hastalıkları, kulak-burun-boğaz, göz hastalıkları, nöroloji veya ruh hastalıkları uzmanlarından oluşur.

Eğitsel Tanılama ve Yerleştirme Süreci

Çocuğunuza otizm tanısı konulduktan sonra devletin sağlayacağı özel eğitim hizmetlerinden ve desteğinden yararlanabilmek için ilinizdeki/ilçenizdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezine (RAM) başvurmanız gerekmektedir. Burada çocuğunuzun eğitsel değerlendirmesi, tanılaması ve eğitim ortamına yerleştirilmesi yapılacaktır. RAM’da yapılacak olan eğitsel tanılama ve değerlendirme süreci;

 Randevu (Ramdevu Sistemi)

Sürecini başlatabilmek için ilk inceleme randevusu alınması gerekmektedir. Randevu için velinin/vasinin bizzat randevu başvuru yapması istenmektedir.

 Müracaat

Eğitsel değerlendirme ve tanılama için gerekli belgeler ile müracaat edilir.

Gerekli belgeler;

a) Bireyin, velisinin/vasisinin ya da resmî okul/kurum yönetiminin yazılı başvurusu,

b) Örgün eğitim okullarına/kurumlarına kayıtlı olup devam eden öğrenciler için Eğitsel

Değerlendirme İstek Formu (Ek-3)

c) Birey için uygun eğitim ortamına yönlendirme amaçlı müracaatlarda gerektiğinde sağlık raporu,

d) Destek eğitim amaçlı müracaatlarda engelli sağlık kurulu raporu,

e) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitim alan bireylerin rapor yenilemelerinde ilgili kurumca hazırlanacak Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu (Ek-4)

 Veli Görüşme

RAM’ da görevli bir personel tarafından işleyiş hakkında bilgilendirmenin yapıldığı ve gerekli bilgilerin alındığı aşamadır.

 Eğitsel değerlendirme ve tanılama

Bu süreçte amaç, çocuğun tüm gelişim alanlarındaki yeterlilikleri ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemektir. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu çeşitli testler ve bireyin özelliklerine uygun diğer ölçme araçları kullanarak çocuğun eğitsel değerlendirme ve tanılaması yapar.

Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda özel eğitime ihtiyacı olduğu belirlenen çocuklar için Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ve Eğitim Planı hazırlanır. Bu belgeler, özel özel eğitim kurumlarından eğitim ve destek eğitim hizmeti alan öğrenciler için her yıl yenilenir.

 Eğitim Ortamına Yerleştirme

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu, yapılan değerlendirme doğrultusunda çocuğu en uygun resmi okul veya kuruma yerleştirir.