Makale

Otizm Spektrum Bozukluğunun Erken İşaretleri

Otizm Spektrum Bozukluğunun Erken İşaretleri

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNUN ERKEN İŞARETLERİ

9. ay

• Seslerin, gülümsemelerin veya diğer yüz ifadelerinin etkileşim için çok az ya da hiç kullanılmaması

12. ay

• Babıldamanın çok az ya da hiç olmaması

• İşaret etme, gösterme, uzanma ve el sallama gibi hareketleri çok az ya da hiç sergilememe

• İsmi seslenildiğinde sınırlı tepki verme ya da hiç tepki vermeme

16. ay

• Kelime çıktısının çok az ya da hiç olmaması

24. ay

• İki kelimeden oluşan anlamlı cümleleri çok sınırlı ya da hiç kullanmama (taklit etme veya tekrar etme buraya dahil değildir).

Her yaşta

• Sınırlı göz teması kurma

• İsmi seslenildiğinde bakmaması

• Başkalarının duygularını anlamakta güçlük çekme

• Gecikmiş dil gelişimi

• Kelimelerin veya ifadelerin sürekli tekrarlanması (ekolali)

• Rutin veya çevredeki küçük değişikliklere karşı direnç gösterme

• Sınırlı ilgi alanları

• Tekrarlayan davranışlar ( el çırpma, sallanma, dönme vb.)

• Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler sergileme

• Seslere, kokulara, tatlara, dokulara, ışıklara ve / veya renklere alışılmadık ve aşırı tepkiler gösterme

• Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermeme

• Grup içinde soğuk ve ilgisiz olma