Makale

Dil nedir?

Dil nedir?

• Dil, iletişim kurmak amacıyla kullandığımız semboller sistemidir. Türkçe, İngilizce gibi sözlü dillerde kullanılan semboller seslerdir (a, m, s, a). Bu sesler yanyana gelerek sözcükleri (masa) oluşturur. Bu sözcüklerin (masa) her biri bir anlama (üzerinde yemek yenilen, ders çalışırken kullanılan bir yüzeyden ve ayaklardan oluşan eşya) karşılık gelir. Sözcükler yanyana gelerek farklı cümle türlerini oluşturur ve her dil sözcük ve cümle türleri oluşturmaya ilişkin kurallar bütününden oluşur. Bu kurallar bütününe dilbilgisi adını veririz. İnsanlar iletişim kurmak için dili kullanırlar. Bu diller Türkçe, İngilizce gibi sözlü olabilir ya da Türk işaret dili, Amerikan işaret dili gibi devinsel/hareket temelli olabilir. 

• Dili kullanırken iletmek istediğimiz düşüncemizi yazılı (harfleri kullanarak), sözlü (sesleri kullanarak) ya da devinsel sembolleri (işaret dili) kullanarak somutlaştırırız. Örneğin acıktığımızı hissettiğimizde bu düşünceyi annemize “acıktım” diyerek sesle ya da telefon mesajıyla yazarak yazıyla ya da işaret diliyle (karnımızı ovalayarak) iletebiliriz.

• Dil, karmaşık bir yapıdır, çeşitli bileşenlerden oluşur ve anlamanın en kolay yolu da onu parçalarına ayırmaktır. Yapılan en yaygın sınıflandırma Bloom ve Lahey tarafından yapılan sınıflandırmadır. Buna göre dil: biçim, içerik ve kullanım bileşenlerinden oluşur. Biçim, bileşeni kısaca dilin dilbilgisi kurallarına karşılık gelirken; kullanım bileşenin dilin iletişim amacıyla kullanılmasına ve bir uzlaşma aracı olmasına; içerik bileşeni ise anlatmak istediğimiz anlama yani bahsettiğimiz konumuza karşılık gelmektedir.

• Bu bileşenlerin hepsi eşit derecede bir öneme sahiptir yani her bir dişlinin görevini başarıyla yerine getirmesi önemlidir. Bu dişlilerden herhangi birinde yaşanan zorluk dil becerisini olumsuz yönde etkileyerek iletişimi aksatır.

• Dil, alıcı ve ifade edici dil olmak üzere iki temel başlıkta ele alınabilir. Buna göre alıcı dil, dilin içinde bulunulan çevreyi ve bireyleri anlama, anlamlandırma boyuna karşılık gelirken; ifade edici dil ise bireyin kendini diğer bireylere anlatabilme yoludur. Bu yol sözel olabileceği gibi yazarak ya da işaret dili kullanarak da olabilir.