Makale

İletişim bozukluğu nedir?

İletişim bozukluğu nedir?

• İletişim, en az iki kişi arasında bir gereksinim nedeniyle duygu, düşünce, haber amacıyla yapılan karşılıklı mesaj değiş-tokuşudur. Burada bir mesajı üreten, bir mesajı alan, bir mesaj ve bu mesajın üretilmesi için bir gereksinim, mesajı alan kişinin mesajı aldığına ilişkin verdiği bir de dönüt gereklidir. Bunların herhangi birinde görülen farklılık, bozukluk, eksiklik iletişimin olumsuz etkilenmesine, bozulmasına yol açar. Yine iletişim kurduğumuz bireye çok yakın ya da uzak durmamız, gözlerine bakmaktan kaçınmamız ya da monolog şeklinde konuşmamız da kabul edilen iletişim normlarından sapmalara örnek olarak verilebilir… Bazen de kültürel normlardan sapmak iletişim problemi olarak görülebilir örneğin bazı kültürlerde önce yaşlının genç olana laf atarak iletişim başlatması kabul edilen bir davranış biçimiyken bazı toplumlarda önce genç olanın iletişimi başlatması ve hal-hatır sorması beklenir. Bu toplumlarda kabul edilenin dışında yapılan davranışlar yine toplumsal normlardan sapma yani uygun olmayan iletişim biçimi olarak algılanır ve halk arasında “yol-yordam bilmiyor, nasıl davranacağını bilmiyor” şeklinde algılanır. 

• Kısaca iletişim bozukluğu şemsiye bir terimdir yani dil ve konuşma bozuklukları iletişim bozukluğunun altında yer alır. Dil ve konuşma bozuklukları da bireyler arası iletişimi olumsuz yönde etkiler, aksatabilir bazen kopmalara yol açar.  

• İletişim bozukluğu tek başına görülebileceği gibi bir başka bozukluğun yanında ikincil bir yetersizlik olarak da görülebilir.  

• İletişim bozukluğu doğuştan olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilir.  

• İletişim kurmanın farklı yolları vardır. Dil, bu amaçla kullanılan araçlardan biridir.