Çocuk-Aile Değerlendirmesi & Test Uygulama

Çocuk-Aile Değerlendirmesi & Test Uygulama

Çocuk-Aile Değerlendirmesi & Test Uygulama

Özel Pilumunus Aile Danışma Merkezi'nde çocuk ve aileye yönelik alanında uzman profesyonellerce kapsamlı değerlendirme yapılarak, raporlar hazırlanmakta, müdahale programları planlanmakta ve uygulanmaktadır.

ÇOCUKLAR için TEST & DEĞERLENDİRME ARAÇLARI;

 • Aile Çizimi Testi
 • Alberta Infant Motor Ölçeği (AIMS)
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Bayley III (Bayley Bebek ve Küçük Çocuklar İçin Gelişim Ölçeği 3. Versiyonu)
 • Bender-Gestalt Testi
 • Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi (BOT-2)
 • Çalışma Belleği Ölçeği (ÇBÖ)
 • Çocuk Davranışları Değerlendirme Ölçeği-Türkçe Versiyonu (ÇDDÖ-TV)
 • DENVER II Gelişimsel Tarama Testi
 • Dunn Duyu Profili
 • Ebeveyn Davranışları Değerlendirme Ölçeği-Türkçe Versiyonu (EDDÖ-TV)
 • Eğitimsel Değerlendirme Aracı (EDA)
 • Erken Okuryazarlık Testi (EROT)
 • Evrensel Sözel Olmayan Zeka Testi (UNIT)
 • Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (Wee-FIM)
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • Frosting Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı (GEÇDA)
 • Gelişimsel Destek Programı (GEDEP) Değerlendirme Aracı
 • Gelişimsel Görsel Algı Testi 3 (DTVP-3)
 • Gessel Testi
 • Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV)
 • Good-Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • Hareket Değerlendirme Bataryası-2 (Movement ABC-2)
 • Hızlı İsimlendirme Testi (HİT)
 • IVO-ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti
 • Kaba Motor Fonksiyon Ölçümü-66 (GMFM-66)
 • Kaba Motor Fonksiyon Ölçümü-88 (GMFM-88)
 • Kaba Motor Gelişim Testi-2 (TGMD-2)
 • Kent E.G.Y Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi 3 (MVPT-3)
 • Nöro-Sensory Motor Gelişim Değerlendirme Ölçeği (NSMDA)
 • Pebody Resim Kelime Testi
 • Pediatri Özürlülük Değerlendirme Ölçeği (PEDI)
 • Pragmatik Dil Becerileri Envanteri (PDBE)
 • Reynolds Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (RIAS)
 • SALT (Systematic Analysis of Language Transcripts)
 • Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi - II (SOBAT-II)
 • Sosyal Etkileşimi Değerlendirme Aracı (SEDA)
 • Sözel Olmayan Zeka Testi (TONI ve P-TONI)
 • Stanford Binet Zeka Testi (SB)
 • Temel Davranış Profili (TDP)
 • Test of Integrated Language & Literacy Skills (TILLS)
 • Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL)
 • Türkçe İletişim Gelişimi Envanterleri (TİGE-I/II)
 • Türkçe Okulçağı Dil Gelişim Testi (TODİL)
 • Türkçe Sesletim ve Sesbilgisi Testi (SST)
 • Uyarlanmış Otizm Davranış Kontrol Listesi (U-ODKL)
 • Vokal Davranış Örneği Değerlendirme Aracı (VODA)
 • Welchler Çocuklar İçin Zeka Testi-4 (WISC-4)

AİLE ÜYELERİ (EBEVEYNLER/BİRİNCİL BAKICILAR) için TEST & DEĞERLENDİRME ARAÇLARI; 

 • Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracı (AGBA)
 • Anne-Baba Tükenmişlik Ölçeği
 • Beck Anksiyete Envanteri
 • Beck Depresyon Envanteri
 • Belirti Tarama Envanteri
 • Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri
 • Ebeveyn Davranışları Değerlendirme Ölçeği-Türkçe Versiyonu (EDDÖ-TV)
 • Ebeveyn Nitelikli Davranış Stratejileri Profili (ESP)
 • Ebeveyn Öz Yeterlik Ölçeği
 • Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği
 • Stres Ölçeği
 • Yale Brown OKB Ölçeği
 • Yetersizlik Duygusu Ölçeği