Özel Yetenek odaklı Çocuk-Aile Danışmanlığı

Özel Yetenek odaklı Çocuk-Aile Danışmanlığı

Özel Yetenek odaklı Çocuk-Aile Danışmanlığı

"Güçlü Aile, Güçlü Çocuk" sloganıyla, ÖZEL PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ, özel yetenekli öğrencilerin, ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin desteklenmesinde aile merkezli bakış açısı ile aile danışmanlığı temelinde alanında uzman ekibi ile tanılayıcı, eğitici, geliştirici ve rehberlik edici hizmetler sunar.

Özel yetenekli çocuklar bir veya daha fazla alanda akranlarından daha üst düzeyde performans sergileyen veya sergileme potansiyeline sahip çocuklardır. Her ne kadar özel yeteneklilik kavramı üst düzey gelişim ile açıklansa da özel yetenekli çocukların fark edilmelerini engelleyen özel öğrenme güçlüğü, ADHD gibi çeşitli yetersizliklere de sahip olabilecekleri bilinmektedir. Toplumun tüm kültürel ve sosyoekonomik tabakalarında rastlanan özel yetenekli öğrencilerin yetenek alanlarını ve potansiyellerini keşfetmeleri, yetenek alanlarında üst düzey gelişimin sağlanması, potansiyellerini gerçekleştirmeleri, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi ve yetersizlik alanlarının belirlenerek etkili müdahalelerin planlanması için uygun eğitim olanaklarının sağlanması gerekmektedir.

Özel Yetenek odaklı Çocuk-Aile Danışmanlığı süreci PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ'nde aşağıdaki basamaklarda gerçekleşir:

1- Çocuk ve aile hakkında ön bilgi alınması,

2- Çocuğun var olan durumunun geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış bilimsel test ve değerlendirme araçları ile ortaya konması,

3- Ailenin var olan gereksinimlerinin (bilgi, psiko-sosyal destek vb.), güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi,

4- Aile ve çocuğa yönelik PİLUMUNUS AİLE-ÇOCUK HİZMET PLANI (PAÇHİP)' nın hazırlanması,

5-PAÇHİP'in uygulanması (Standart ya da Yoğun, Yüzyüze ya da Online),

6- PAÇHİP'in planda belirlenen tarihlerde gözden geçirilmesi, revize edilmesi ve uygulanması,

7-Belirlenen amaçlara ulaşıldığında ailenin onayı ile PAÇHİP'in sonlandırılması.

ÖZEL PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ’nde Özel Yetenek Alanında kullanılan değerlendirme araçları:

• Gelişim Tarama Envanterleri

• Okula Hazırlık ve Olgunlui

• Zeka Değerlendirmesi

  • Stanford Binet Zeka Testi (SB)
  • Welchler Çocuklar İçin Zeka Testi (WISC-R)
  • Reynolds Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (RIAS)

       Bunlara ek olarak kültürden bağımsız değerlendirmelerde;

  • Evrensel Sözel Olmayan Zeka Testi (UNIT) 
  • Sözel Olmayan Zeka Testi (TONI ve P-TONI) gibi sözel olmayan evrensel zeka değerlendirme araçları kullanılmaktadır.

• Yaratıcılık Değerlendirmesi

  • Erken çocukluk yılları için genel yaratıcılık değerlendirme araçları, okul çağındaki çocuklar için genel ve alana özgü yaratıcılık değerlendirme araçları kullanılmaktadır.

Siz de çocuğunuzun Özel yetenekli/Üstün zekalı  olduğunu düşünüyorsanız, Merkezimizden değerlendirme talebinde bulunabilir, özel yetenek odaklı çocuk-aile danışmanlık hizmetini yüzyüze ya da online alabilirsiniz...