Uyaran Eksikliği odaklı Çocuk-Aile Danışmanlığı

Uyaran Eksikliği odaklı Çocuk-Aile Danışmanlığı

Uyaran Eksikliği odaklı Çocuk-Aile Danışmanlığı

"Güçlü Aile, Güçlü Çocuk" sloganıyla, ÖZEL PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ, uyaran eksikliğinden kaynaklı gelişimsel gecikme ya da yetersizlik riski altında olan ya da tanılı çocukların, ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin desteklenmesinde aile merkezli bakış açısı ile aile danışmanlığı temelinde alanında uzman ekibi ile gelişimsel/eğitsel/davranışsal tanılayıcı, eğitici, geliştirici ve rehberlik edici hizmetler sunar.

Gelişim kalıtsal özellikler ve çevresel koşulların bir arada etki ettiği bir süreçtir. Bebeğin/çocuğun gelişimsel risk taşıması ya da gelişim geriliğinin olmasının kalıtsal nedenleri olabileceği gibi, uygun çevresel koşulların sağlanmaması ya da her iki koşulun bir aradalığı nedeniyle de riskler ortaya çıkabilir. Uyaran eksikliğine odaklı Çocuk-Aile Danışmanlığı çocuğun yaşadığı gelişimsel riskin çocuğun çevresindeki uyaranların yetersizliğine ya da bu uyaranları çocuk için anlamlı hale getirecek olan birincil bakıcıların tutum ve davranışına bağlı olabilmektedir. Bu nedenle ekolojik bir müdahale olarak çocuğun çevresinin düzenlenmesi yoluyla gelişim desteklenir.

Uyaran eksikliği, kapsamlı değerlendirmeler sonucunda ortaya konulabilir. Kapsamlı değerlendirme; ebeveynlerle yapılan görüşmelerin yapılması, çocuk-ebeveyn etkileşimine ilişkin örneklerin değerlendirilmesi, standartlaştırılmış gelişim testlerinin uygulanması, çeşitli ölçekler aracılığıyla bilgi toplanması ve uzmanların gelişimin doğasına hakim bakış açısıyla yaptığı gözlemlerden yola çıkılarak ortaya konulan bulguların tartışılmasını sonucu ortaya konulur. Gelişim alanlarının birinde daha yoğun görülen geriliğin diğer gelişim alanlarına olan etkisi nedeniyle risklerin ortadan kaldırılmasında/olabildiğince azaltılmasında kullanılabilecek müdahalenin de tüm gelişim alanlarını kapsaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra aile sistemindeki tüm bireylere yönelik müdahale programına ilişkin rol ve sorumluluklarının planlanması sürecin önemli bir parçası olarak görülmektedir. Özetle; çocuğun gelişimi açısından aile sisteminin kapsamlı olarak ele alınması ve risk faktörlerinin belirlenmesi önemlidir.

İşte bu noktada "Güçlü Aile , Güçlü Çocuk" sloganıyla, ÖZEL PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ, aile sistemini olumsuz etkileyen durumlardan biri olan Uyaran eksikliği odaklı Çocuk Aile Danışmanlığı aile merkezli bakış açısı ile uzman ekibi ile koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler sunar.

Uyaran Eksikliği odağında Çocuk -Aile Danışmanlığı PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ'nde aşağıdaki basamaklarda gerçekleşir:

1- Çocuk ve aile hakkında ön bilgi alınması,

2- Çocuğun var olan durumunun geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış bilimsel test ve değerlendirme araçları ile ortaya konması,

3- Ailenin var olan gereksinimlerinin (bilgi, psiko-sosyal destek vb.), güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi,

4- Aile ve çocuğa yönelik PİLUMUNUS AİLE-ÇOCUK HİZMET PLANI (PAÇHİP)' nın hazırlanması,

5-PAÇHİP'in uygulanması (Standart ya da Yoğun, Yüzyüze ya da Online),

6- PAÇHİP'in planda belirlenen tarihlerde gözden geçirilmesi, revize edilmesi ve uygulanması,

7-Belirlenen amaçlara ulaşıldığında ailenin onayı ile PAÇHİP'in sonlandırılması.

Uyaran eksikliği odaklı Çocuk -Aile Danışmanlığı alanında kullandığımız değerlendirme araçları:

-Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı (GEÇDA): GEÇDA, 0–72 ay Türk çocuklarının gelişimlerini ayrıntılı olarak değerlendirebilecek, eğitim yaşantılarının düzenlenmesinde ve çocuklardaki gelişimsel geriliklerin erken tanılanmasında kullanılabilecek bir gelişim değerlendirme aracıdır.

-Ebeveyn Davranışları Değerlendirme Ölçeği (EDDÖ): EDDÖ Türkiye’de ebeveyn-çocuk etkileşimlerini değerlendirme sürecinde ebeveynlerin davranışlarını değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçektir.

-Çocuk Davranışları Değerlendirme Ölçeği (ÇEDDÖ): ÇEDDÖ Türkiye’de ebeveyn-çocuk etkileşimlerini değerlendirme sürecinde çocukların davranışlarını değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçektir.

-Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE): AGTE 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır.

Uyaran eksikliği odağında sunulan müdahale programları & süreçleri:

ÖZEL PİLUMUNUS ÖZEL DANIŞMA MERKEZİ'nde Uyaran Eksikliği odağında Çocuk-Aile Danışmanlığı sürecinde risk taşıyan henüz tanı almamış ya da almasına gerek olmayan bebek ve çocuklar ile gelişim geriliği tanısı almış çocuk ve ailelerini hedefler. Bu bağlamda hedef kiteleye yönelik hazırlanan programda çocuğun programa uygunluğu önemli rol oynar. Çocuk-Aile Danışmanlığı UDA ilkelerine dayanan İLİŞKİ TEMELLİ, GELİŞİMSEL, OYUN TEMELLİ ve GÜNLÜK RUTİN ve ETKİNLİKLERİ çocuğu destekleyici bağlama dönüştüren müdahaleler şeklinde planlanır.

Siz de bebeğiniz/çocuğunuzda uyaran eksikliğinden kaynaklı gelişimsel/öğrenme sorunu olduğunu düşünüyorsanız, Merkezimizden uyaran eksikliğine ilişkin değerlendirme talebinde bulunabilir, uyaran eksikliği sorunları odaklı çocuk-aile danışmanlık hizmetini yüzyüze ya da online alabilirsiniz...