Motor Gelişim Sorunlarına Odaklı Çocuk-Aile Danışmanlığı

Motor Gelişim Sorunlarına Odaklı Çocuk-Aile Danışmanlığı

Motor Gelişim Sorunlarına Odaklı Çocuk-Aile Danışmanlığı

"Güçlü Aile, Güçlü Çocuk" sloganıyla, ÖZEL PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ, aile sistemini olumsuz etkileyen durumlardan biri olan Motor Gelişim Sorunlarına (CP, DS, OSB, DEHB, GKB, genetik bozukluklar/ fragile x sendromu, prader-willi sendromu, cri du chat sendromu vb. ve çoklu yetersizliğe neden olan nörogelişimsel sorunlar) odaklı aile merkezli bakış açısı ile aile danışmanlığı temelinde alanında uzman ekibi ile koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler sunar. 

Motor gelişim sorunları ve buna bağlı olarak bağımsız hareket etmede güçlük çekme, bebek ve çocukların sadece belirli hareketleri yapamaması değil, aynı zamanda çevresinde olup bitenleri anlama, fark etme ve keşfetmeyi başlatması için de bir bariyer durumudur. Diğer bir ifadeyle yaşamın ilk yıllarında hareket etmek isteyip bunu yeterince yapamayan bebek ve çocukların hem motor gelişim, hem de algı süreçleri ve bununla birlikte zihinsel gelişimleri de etkilenebilmektedir. Bebeklik ve erken çocukluk döneminde pek çok hareketi ardışık, birinden diğerine geçiş göstererek ve çeşitlilik içerisinde sergileyen çocuklar için “tipik motor gelişim” göstermekte diye tanımlanırken çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan bozukluklara bağlı olarak bu tipik motor gelişim süreci sekteye uğrar ve “atipik motor gelişim” gösteren çocukların çeşitli motor davranış özellikleri belirginleşir. Örneğin; cerebral palsi (CP) temel motor işlev bozukluklarından birisi olup, erken çocukluk ve okul öncesi dönemde en sık karşılaşılan ve motor gelişim sorunlarına yol açan yetersizlik türüdür. Hipertonus veya hipotonus gibi kas tonusu bozukluğuna bağlı olarak gelişen çeşitli nörogelişimsel sorunlar çocukların ilerleyen yıllarda akranlarından daha farklı hareket repertuarına sahip olmalarına yol açabilmektedir. Down sendromu (DS) gibi yine düşük kas tonusuna (hipotonik) sahip bebek ve çocuklarında bağımsız hareket etmede güçlükler yaşadığı ve akranlarından daha geç yürüdükleri görülmektedir. CP gibi temel motor işlev bozukluklarına sahip olmasa da bazı gelişimsel yetersizlik gösteren çocukların minör motor işlev bozuklukları yaşadıkları bilinmektedir. Örneğin; otizm spektrum bozukluğu (OSB), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) veya gelişimsel koordinasyon bozukluğu (GKB) gibi yetersizlik türlerinden etkilenen çocukların temel hareke becerilerinde, kaba ve ince motor beceri gerektiren günlük yaşam ve akademik beceriler sırasında çeşitli düzeyde güçlükler yaşadıkları gözlenmektedir. İşte bu noktada "Güçlü Aile, Güçlü Çocuk" sloganıyla, ÖZEL PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ, aile sistemini olumsuz etkileyen durumlardan biri olan Motor Gelişim Sorunlarına (CP, DS, OSB, DEHB, GKB, genetik bozukluklar/ fragile x sendromu, prader-willi sendromu, cri du chat sendromu vb. ve çoklu yetersizliğe neden olan nörogelişimsel sorunlar) odaklı aile merkezli bakış açısı ile aile danışmanlığı temelinde alanında uzman ekibi ile koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler sunar. 

Motor Gelişim Sorunlarına (CP, DS, OSB, DEHB, GKB, genetik bozukluklar ve çoklu yetersizliğe neden olan nörogelişimsel sorunlar) Odaklı Çocuk-Aile Danışmanlığı süreci PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ’nde aşağıdaki basamaklarda gerçekleşir:

1- Çocuk ve aile hakkında ön bilgi alınması,

2- Çocuğun var olan durumunun geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış bilimsel test ve değerlendirme araçları ile ortaya konması,

3- Ailenin var olan gereksinimlerinin (bilgi, psiko-sosyal destek vb.), güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi,

4- Aile ve çocuğa yönelik PİLUMUNUS AİLE-ÇOCUK HİZMET PLANI (PAÇHİP)' nın hazırlanması,

5- PAÇHİP'in uygulanması (Standart ya da Yoğun, Yüz yüze ya da çevirim içi) 

6- PAÇHİP'in planda belirlenen tarihlerde gözden geçirilmesi, revize edilmesi ve uygulanması,

7- Belirlenen amaçlara ulaşıldığında ailenin onayı ile PAÇHİP'in sonlandırılması.


PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ’nde Motor Gelişim Alanında Kullanılan Değerlendirme Araçları:

 • Bayley III (Bayley Bebek ve Küçük Çocuklar İçin Gelişim Ölçeği 3. Versiyonu): 1-42 ay arası çocukların motor, dil, biliş, sosyal-duygusal ve uyumsal alanlardaki gelişimlerini değerlendirme
 • Alberta Infant Motor Ölçeği (AIMS): 0-18 ay arası bebek ve çocukların kaba motor gelişimlerini değerlendirme
 • Nöro-Sensory Motor Gelişim Değerlendirme Ölçeği (NSMDA): 1 ay ile 6 yaş arası çocukların motor işlevlerini değerlendirme ve izleme
 • Kaba Motor Fonksiyon Ölçümü-66 (GMFM-66): Cerebral Palsi’den etkilenen çocukların kaba motor işlevlerinin ölçümü
 • Kaba Motor Fonksiyon Ölçümü-88 (GMFM-88): Down sendromlu ve travmatik beyin yaralanması geçirmiş çocukların kaba motor işlevlerinin ölçümü
 • Pediatri Özürlülük Değerlendirme Ölçeği (PEDI): 6 ay- 7.5 yaş arası çocukların günlük yaşam becerilerinde (öz bakım, mobilite, sosyal işlev) işlev düzeyini değerlendirme
 • Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (Wee-FIM): 6 ay-7 yaş arası çocukların temel günlük yaşam becerilerinde bağımsızlık düzeyini değerlendirme (öz bakım, mobilite, biliş)
 • Kaba Motor Gelişim Testi-2 (TGMD-2): 3-10 yaş arası çocukların kaba motor becerilerini değerlendirme (lokomotor ve nesne kontrol becerileri)
 • Hareket Değerlendirme Bataryası-2 (Movement ABC-2): 3-16 yaş çocuk ve ergenlerin motor bozukluklarını değerlendirme
 • Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi (BOT-2): 4-21 yaş arasındaki bireylerin motor fonksiyonunu değerlendirme (ince motor hassasiyet, ince motor entegrasyon, el becerisi, bilateral koordinasyon, denge, koşu hızı ve çevikliği, üst ekstremite koordinasyonu ve kuvvet)
 • Dunn Duyu Profili: 3-10 yaş arası çocukların duyusal işlemlemelerini değerlendirme
 • Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi 3 (MVPT-3): Görsel algının görsel ayrım, şekil-zemin ayrımı, görsel hafıza ve şekil sabitliği özelliklerini değerlendirme
 • Gelişimsel Görsel Algı Testi 3 (DTVP-3): 4-12 yaş çocukların göz-el koordinasyonu, kopyalama, şekil-zemin, görsel tamamlama ve şekil değişmezliğini değerlendirme 

Siz de bebeğiniz/çocuğunuzda motor/fiziksel gelişime ilişkin sorun olduğunu düşünüyorsanız, Merkezimizden değerlendirme talebinde bulunabilir, motor/fiziksel gelişim sorunları odaklı çocuk-aile danışmanlık hizmetini yüzyüze ya da online alabilirsiniz...