Blog

Güncel Makalelerimiz

Otizm Spektrum Bozukluğunun Erken İşaretleri
13.01.2021

Otizm Spektrum Bozukluğunun Erken İşaretleri

Çocuğunuzdaki otizm spektrum bozukluğuna ilişkin işaretleri ne kadar erken fark edebilirseniz, o kadar erken eğitimden yararlanabilirsiniz. Aşağıda erken işaretlere ilişkin maddeler yer alıyor. 
Fırsat Öğretimi: Evde Öğretim Fırsatları Yaratmak
13.01.2021

Fırsat Öğretimi: Evde Öğretim Fırsatları Yaratmak

Fırsat öğretimi süreci, yetişkin ve çocuk arasındaki etkileşime dayanır. Bu yöntem, dil gelişiminde sorun yaşayan çocukların kendilerini ifade etmeleri, yanıt verebilmeleri ve gereksinimlerini karşılamaları için kullanabilecekleri sosyal etkileşim becerilerini kazanmalarını sağlar. Fırsat öğretimine ilişkin asıl akılda tutulması gereken nokta çocuğun ilgilendiği şeyle ilgili etkileşimde sıra almak ve etkileşim eğlenceli bir şekilde sürdürmek. Fırsat öğretimi sürecini beş aşamada yürütebilirsiniz

Gelişimin Dönüm Noktaları  (0-12 ay)
13.01.2021

Gelişimin Dönüm Noktaları (0-12 ay)

0-12 aylık bebeklerde beklenen gelişimin dönüm noktaları aşağıda listelenmiştir. 

Gelişimsel Gerilik Nedir? -1
13.01.2021

Gelişimsel Gerilik Nedir? -1

• Gelişimsel Gerilik, aynı yaştaki diğer çocuklara kıyasla kendisinden beklenen gelişim becerilerinde sınırlılık yaşayan bir çocuğu ifade etmektedir. Gelişimsel geriliği olan bir çocuk; fiziksel, konuşma ve dil, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarından iki veya daha fazlasında önemli gecikmeler yaşamaktadır. Gelişimsel gerilik; serebral palsi, işitme kaybı ve otizm spektrum bozukluğu gibi durumları içeren ve genellikle ömür boyu süren gelişimsel yetersizliklerden farklıdır.

Gelişimsel Gerilik Nedir? -2
13.01.2021

Gelişimsel Gerilik Nedir? -2

Bazen bir ebeveyn olarak çocuğunuzun gelişiminin geriden geldiğini düşünebilir ve çocuğunuzun gelişimini çevrenizdeki diğer çocukların gelişimi ile kıyasladığınızda bir gecikme olduğu düşüncesiyle endişelenebilirsiniz. Bu endişe, tüm ebeveynlerin ebeveynlik süreçlerinde yaşadığı son derece normal bir endişedir. 

İlk Sözcüklerden önce de iletişim kurarız…
01.01.2021

İlk Sözcüklerden önce de iletişim kurarız…

Çocuklar ilk sözcüklerini üretmeden önce de iletişim kurarlar. Bu ilk iletişim konuşarak değil ağlayarak olur. Zamanla ağlama azalmaya yerine bakış, ses çıkarma, işaret etme ve ilk sözcükler geçmeye başlar. İletişim araçları arttıkça da ağlama artık bir iletişim aracı olmaktan çıkar. Zamanla çocuk bu iletişim araçlarını iletişimi kuvvetlendirmek için farklı kombinasyonlarla da kullanmaya başlar örneğin ses çıkararak işaret etme, bir şeyler anlatmaya çalışırken el-kol kullanma gibi

İletişim nedir?
01.01.2021

İletişim nedir?

İletişim, dil ve konuşmadan daha geniş bir kavramdır, bireylerin birbirleri ile duygularını, düşüncelerini, isteklerini değiş tokuş edebildiği kısacası etkileşime girmek için kullanılan bir ya da birden fazla yolu kapsar. İnsanlar sözel-sözel olmayan (İşitsel-vokal yollaTürkçe, İngilizce gibi, devinsel yolla-işaret dili, jest-mimik kullanımı, beden dili gibi, görsel yolla-resimler, ikonlar gibi) pek çok farklı yolla iletişim kurabilir. Ancak iletişim kurmanın en hatasız yolu çoğu zaman sözel dildir.

İletişim bozukluğu nedir?
01.01.2021

İletişim bozukluğu nedir?

Kısaca iletişim bozukluğu şemsiye bir terimdir yani dil ve konuşma bozuklukları iletişim bozukluğunun altında yer alır. Dil ve konuşma bozuklukları da bireyler arası iletişimi olumsuz yönde etkiler, aksatabilir bazen kopmalara yol açar.  

Dil nedir?
01.01.2021

Dil nedir?

Dil, iletişim kurmak amacıyla kullandığımız semboller sistemidir. Türkçe, İngilizce gibi sözlü dillerde kullanılan semboller seslerdir (a, m, s, a). Bu sesler yanyana gelerek sözcükleri (masa) oluşturur. Bu sözcüklerin (masa) her biri bir anlama (üzerinde yemek yenilen, ders çalışırken kullanılan bir yüzeyden ve ayaklardan oluşan eşya) karşılık gelir. Sözcükler yanyana gelerek farklı cümle türlerini oluşturur ve her dil sözcük ve cümle türleri oluşturmaya ilişkin kurallar bütününden oluşur. Bu kurallar bütününe dilbilgisi adını veririz. İnsanlar iletişim kurmak için dili kullanırlar. Bu diller Türkçe, İngilizce gibi sözlü olabilir ya da Türk işaret dili, Amerikan işaret dili gibi devinsel/hareket temelli olabilir.