Blog

Güncel Makalelerimiz

Nitelikli Etkileşimin Bileşenleri
13.01.2021

Nitelikli Etkileşimin Bileşenleri


Nitelikli ebeveyn çocuk etkileşiminin bileşenlerini öğrenerek çocuğunuzla kurduğunuzun etkileşimini nitelikli hale getirebilirsiniz. Aşağıda nitelikli ebeveyn çocuk etkileşiminin bileşenlerine ulaşabilirsiniz.


Nitelikli Ebeveyn Çocuk Etkileşimi
13.01.2021

Nitelikli Ebeveyn Çocuk Etkileşimi

Nitelikli ebeveyn-çocuk etkileşimi; ebeveynin etkileşim sırasında çocuğun liderliğini takip etmesi, gelişimsel olarak uygun bir dil kullanması, çocuğu ile ortak dikkat kurması, çocuğun deneyimlerine değer vermesi, çocuğun iletişimine ve etkileşimine karşı duyarlı ve yanıtlayıcı olması, sosyal iletişimi kolaylaştıran davranışlara yer vermesi olarak tanımlanmaktadır.

Pandemi Sürecinde Özel Gereksinimli Çocuğunuzun Psikolojik İhtiyaçları
13.01.2021

Pandemi Sürecinde Özel Gereksinimli Çocuğunuzun Psikolojik İhtiyaçları

Tüm çocukların psikolojik ihtiyaçları vardır ve her çocuk uygun bir eğitim ve psikolojik desteği hak eder. Unutmayın! Özel gereksinimli bir çocuğun psikolojik ihtiyaçları ile normal gelişim gösteren akranlarının psikolojik ihtiyaçları birbirinin aynıdır.

Pandemi Sürecinde Çocuğunuzla Nitelikli Etkileşim Geçirmenin Yolları
13.01.2021

Pandemi Sürecinde Çocuğunuzla Nitelikli Etkileşim Geçirmenin Yolları

Etkileşim çocuğunuzla ilişki kurmayı gerektiren tüm alanları kapsar. Onunla ders çalışma, konuşma, dinleme, problemleriyle ilgilenme, oyun oynama, zaman geçirme, eğlenme veya bakımını sağlama gibi birçok alan etkileşimle ilgilidir. Etkileşim ne kadar sağlıklı ise çocuğunuzun psikolojik sağlığı o denli iyi olacaktır.

Ruhsal ve Duygusal Bozukluk
13.01.2021

Ruhsal ve Duygusal Bozukluk

Ruhsal ve duygusal bozukluklar çocuğun uyumunu ve işlevselliğini bozan psikolojik sağlık sorunlarıdır. Bu sorunlar hem çocuğun kendisinin hem de ailesinin yaşam kalitesini ciddi düzeyde bozabilmektedir. Çünkü ruhsal ve duygusal bozukluklar çocukların ev içindeki, okuldaki veya diğer sosyal alanlardaki uyumunu ve işlevselliğini bozmaktadır. Bu sorunlar aynı zamanda çocuğun kişilik gelişiminin sağlıklı biçimde ilerlemesinin önüne geçmekte ve onların akademik olarak da akranlarından geri kalmalarına yol açmaktadır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
13.01.2021

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

DEHB Nedir?

• Yedi yaşından önce başlayan nöro-psikolojik bir bozukluktur. Bu bozuklukla ilgili çeşitli tıbbi nedenler bulunmaktadır. Örneğin motor gelişimde gecikme, ekstremite koordinasyon bozuklukları-ince motor becerilerde sorunlar, bozuk yazı yazma, konuşma bozukluğu bunlardan bazılarıdır.

• Aile ortamı ve çocuğa yaklaşım biçimleri sorunun şiddetlenmesine veya devam etmesine yol açabilir.

Tıbbi ve Eğitsel Tanılama
13.01.2021

Tıbbi ve Eğitsel Tanılama

Tıbbi ve eğitsel tanılama süreçleri, devletin sağladığı eğitim desteğinden yararlanabilmek gerçekleştirilmesi gereken başvurulardır. . Bu sürece ilişkin basamaklar aşağıda yer almaktadır. 

Çevresel Düzenlemeler: Evde Öğretim Fırsatları Yaratmak
13.01.2021

Çevresel Düzenlemeler: Evde Öğretim Fırsatları Yaratmak

Gündelik hayatın içinde öğretim fırsatları yaratarak çocuğunuzun konuşma ve iletişim becerilerini destekleyebilirsiniz. Bu öğretim fırsatları, çocuğunuzla etkileşim halinde olduğunuz her an yaratılabilir. Çocuğunuzun ilgisi öğretimi başlatmak için başlangıç noktasıdır. Öğretim fırsatlarını yaratmak amacıyla çeşitli stratejiler kullanılmaktadır. 

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir? DSM-5
13.01.2021

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir? DSM-5

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), belirtileri erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, genellikle etkilerini ömür boyu sürdüren, bireylerin sosyal etkileşim ve iletişim kurma becerilerini olumsuz yönde etkileyen, sınırlı ilgi ve tekrarlayan davranışlara neden olan nöro-gelişimsel bir bozukluktur.